Làm thế nào để sáng tạo một mật khẩu mạnh?

Mọi thứ đã trở thành kỹ thuật số cũng trở nên dễ bị tổn thương đối với những người muốn khai thác dữ liệu có sẵn ở định dạng kỹ thuật số. Tin tặc là mối đe dọa đối với tất cả những ai sử dụng điện thoại thông minh và Internet và để đảm bảo chúng ta được an toàn, hầu hết mọi thứ đều được bảo vệ bằng mật khẩu.

mẹo để có mật khẩu an toàn

Cho dù đó là tài khoản mạng xã hội hay tài khoản ngân hàng, ngay cả các thiết bị điện tử cũng có mật khẩu bảo vệ. Ngay cả khi có mật khẩu, việc dữ liệu của bạn được bảo mật không phải là điều hiển nhiên vì mật khẩu chỉ là một tập hợp các ký tự mà bạn chọn. Nếu mật khẩu dễ đoán thì tốt như thể nó không có ở đó. Để đảm bảo mật khẩu của bạn đủ tốt và đủ mạnh, họ nói rằng nên thực hiện với một số điều cần lưu ý.

Dưới đây là một số mẹo có thể giúp bạn tạo mật khẩu mạnh để bảo vệ dữ liệu của mình:

Không sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân như tên của các thành viên trong gia đình, số điện thoại, màu sắc của món ăn yêu thích, v.v. rất dễ đoán. Ngay cả khi theo dõi mạng xã hội của bạn, những thứ như vậy cũng có thể đoán được, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh những thứ đơn giản như mật khẩu.

ý tưởng mật khẩu trực tuyến

Đừng sử dụng những thứ ngẫu nhiên dễ đoán

Các số tăng dần hoặc giảm dần và tập hợp các bảng chữ cái hoặc tên người dùng của bạn, v.v. chúng không nên được sử dụng. Những điều này có thể là ngẫu nhiên, nhưng những điều đoán không mục đích cũng có thể được người khác đoán. Giữ đầu óc tỉnh táo trong khi đặt mật khẩu không rõ ràng.

Không sử dụng mật khẩu trùng lặp

Khi đặt một mật khẩu mới, tốt hơn là không nên sử dụng các mật khẩu cũ. Đôi khi, bạn có thể chia sẻ mật khẩu cũ của mình và việc sử dụng lại mật khẩu này sẽ cấp quyền truy cập cho bất kỳ ai biết mật khẩu cũ của bạn.

Sử dụng một bộ ký tự khác

Khi tạo mật khẩu mới, hãy sử dụng các ký tự bao gồm số, bảng chữ cái và thậm chí cả ký hiệu nếu bạn có thể nhớ tốt. Một bộ ký tự như vậy rất khó đoán và là cách tốt nhất để tạo một mật khẩu mạnh mà không phải ngẫu nhiên và hiển nhiên đối với bất kỳ ai biết bạn.