Danh sách địa chỉ IP riêng

Địa chỉ IP riêng là những địa chỉ được sử dụng trong các mạng nội bộ, tức là các mạng nằm trong cùng một tổ chức. Trong các mạng này, các loại địa chỉ IP khác nhau có thể được sử dụng, mặc dù phổ biến nhất là địa chỉ IPv4. Dưới đây, chúng tôi để lại cho bạn danh sách các IP riêng được các công ty và phần cứng sử dụng nhiều nhất cho đến nay.