Instaloni DLNA në hapat dhe komandat e Linux

Konfigurimi i serverit dlan linux

DLNA (Digital Living Network Alliance) është një shoqatë e prodhuesve të elektronikës dhe kompjuterëve, të cilët kanë rënë dakord të krijojnë një lloj standardi të pajtueshëm për të gjitha sistemet e tyre. DLNA lejon pajisje të ndryshme brenda të njëjtit rrjet të ndërlidhen për të ndarë përmbajtje të ndryshme. Avantazhi që mund të ofrojë është konfigurimi i lehtë dhe shkathtësia. … Raporti