Co to są prywatne adresy IP?

Prywatne adresy IP to zestaw numerów przypisanych do urządzeń, które są częścią sieci prywatnej, takiej jak sieć domowa lub firmowa. Te adresy IP nie są dostępne z Internetu i służą do identyfikacji i komunikacji z urządzeniami w sieci.

Istnieje kilka zakresów prywatnych adresów IP i zależą one od rodzaju zakresu A, B lub C:

  • 10.0.0.0 do 10.255.255.255 (IP klasa A)
  • 172.16.0.0 do 172.31.255.255 (IP klasa B)
  • 192.168.0.0 do 192.168.255.255 (klasa IP C – najpopularniejsze)

Do czego służą prywatne adresy IP?

Prywatne adresy IP służą do identyfikacji urządzeń w sieci prywatnej i umożliwiają komunikację między nimi. Na przykład, jeśli masz drukarkę podłączoną do sieci domowej, zostanie jej przydzielony prywatny adres IP, dzięki czemu możesz wysyłać do niej dokumenty z komputera lub dowolnego innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci.

Jaka jest różnica między prywatnymi adresami IP a publicznymi adresami IP?

Publiczne adresy IP to unikalne adresy przypisane do urządzeń podłączonych do Internetu, do których można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Z drugiej strony prywatne adresy IP są dostępne tylko z sieci prywatnej i nie można uzyskać do nich dostępu z Internetu.

NAT (Network Address Translation) to technologia, która umożliwia urządzeniom z prywatnymi adresami IP łączenie się z Internetem przy użyciu jednego publicznego adresu IP. Osiąga się to poprzez wykonanie translacji adresu między prywatnym adresem IP a powiązanym publicznym adresem IP. Dzięki temu urządzenia w sieci lokalnej mogą współdzielić jeden publiczny adres IP do komunikacji zewnętrznej. Ponadto NAT umożliwia urządzeniom bezpieczne łączenie się z Internetem poprzez ukrywanie ich prywatnych adresów IP przed użytkownikami z zewnątrz.