192.168.1.1 Konfiguracja routera TP-Link

Konfiguracja routera TP-Link jest dość prostym procesem i nie powinieneś tego robić, jeśli nie jesteś tego pewien, ponieważ w przeciwnym razie możesz źle skonfigurować połączenie, co spowoduje problemy z połączeniem.

192.168.0.1

192.168.1.1

192.168.1.254

Zmień nazwę routera SSID TP-Link

Zmieniłeś router i chcesz zachować nazwę swojej sieci Wi-Fi? A może chcesz zmienić nazwę swojej sieci, ponieważ zapomniałeś, co jej podałeś. Zmiana nazwy Twojej sieci Wi-Fi to bardzo prosty proces, a w tym samouczku pokażemy Ci, jak to zrobić na routerze TP-Link.

skonfiguruj łącze tp

1. Uzyskaj dostęp do interfejsu sieciowego routera łącza TP
2. Kliknij „Administracja” w menu po lewej lub prawej stronie.
3. Kliknij „Zmień nazwę routera (SSID)” w sekcji „Ustawienia podstawowe”.
4. Wpisz nazwę nowego routera i kliknij „Zapisz”.

Zmień hasło wifi router TP-Link

Zmiana hasła mojego Wi-Fi TP-Linka jest bardzo prosta. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, jest dostęp do strony administracyjnej routera. W tym celu musisz otworzyć przeglądarkę internetową i wprowadzić adres IP routera. Adres IP routera zwykle znajduje się na spodzie urządzenia lub w dokumentacji dołączonej do routera.

zmień hasło tp link N750

  1. W aplikacji TP Link wybierz router 
  2. następnie wybierz Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Zmień hasło WiFi.
  4. Wpisz aktualne hasło, a następnie nowe hasło.
  5. Wybrany Strażnik.

Po wprowadzeniu adresu IP routera pojawi się ekran logowania. Tutaj musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika i hasło powinny znajdować się w dokumentacji dostarczonej z routerem.

Po zalogowaniu powinien pojawić się ekran konfiguracji. Na tym ekranie poszukaj sekcji „Zabezpieczenia” lub „Bezprzewodowe”. W tej sekcji powinno być widoczne pole tekstowe z napisem „Hasło” lub „Klucz bezpieczeństwa”. Tutaj możesz zmienić hasło do Wi-Fi TP-Link.

Dostęp do danych routera TP-Link do routera

Dane dostępowe do routera to dane, które umożliwią dostęp do menu konfiguracji routera i są to:

Adres IP: 192.168.1.1

Nazwa użytkownika: admin

Hasło: admin

Dane konfiguracyjne routera TP-Link

Dane konfiguracyjne routera TP-Link to dane, które pozwolą skonfigurować połączenie i są to:

Adres IP: 192.168.1.254

Nazwa użytkownika: admin

Hasło: admin

Dirección MAC: 00:00:00:00:00:00

Maska podsieci: 255.255.255.0

Brama domyślna: 192.168.1.1

Port DNS: 8.8.8.8

Alternatywny port DNS: 8.8.4.4

Łucznik AX11000
Łucznik AX90
Łucznik AX6000
Łucznik AX73
Łucznik AX55
Łucznik AX53
Łucznik AX50
Łucznik AX20
Łucznik AX10
Łucznik C5400X
Łucznik C80
Łucznik C60
Łucznik C6
Łucznik C20
TL-WR841N
TL-WDR4900
TL-WR940N
TL-WR1043N
TL-WR840N
Łucznik C50
TL-WDR4300
TL-WDR3600
TL-WDR3500
Łucznik C7
TL-WR1043ND
Łucznik C2300
TL-WR842ND
Łucznik C3150
Łucznik C3200
Łucznik C5400
TL-WR802N
TL-WR741ND
TL-WR902AC
TL-WR740N
TL-WR720N
TL-WR710N
Łucznik C1200
TL-WR702N
TL-WR743ND
Łucznik C59
Łucznik C58
Łucznik C25
Łucznik C8