Que é a IP e por que é importante?

5/5 - (1 voto)

IP significa Protocolo de Internet, un protocolo de comunicación usado en Internet. A súa función é determinar o enderezo IP dun ordenador na rede, é dicir, o número que identifica cada ordenador conectado a Internet. O enderezo IP é unha serie de números separados por puntos que se usa para comunicarse con outros ordenadores a través de Internet. Por exemplo, o número 123.45.67.89 é un enderezo IP.

Que é un enderezo IP e como funciona?

Un enderezo IP (enderezo de protocolo de Internet) é un número único asignado a un dispositivo conectado a Internet para identificalo. O enderezo IP está formado por catro números separados por puntos, por exemplo: 192.168.1.1.

A cada dispositivo conectado a Internet asígnaselle un enderezo IP, que é único no mundo. O enderezo IP úsase para comunicarse entre dispositivos conectados a Internet.

Que é o protocolo IP e para que serve?

Protocolo de Internet (IP) é un conxunto de regras que determinan como se transmiten os datos a través dunha rede. Úsase para que os ordenadores se comuniquen entre si e para acceder a Internet.

Que é o protocolo de Internet?

O Protocolo de Internet (IP) é un protocolo de comunicación de datos utilizado nas redes informáticas para a transferencia de información. É o protocolo utilizado en Internet, e permite a comunicación entre ordenadores de todo o mundo.

Como funciona o enderezo IP

O enderezo IP (Internet Protocol) é o enderezo numérico que identifica cada dispositivo conectado a Internet. O enderezo IP está formado por catro números separados por puntos, por exemplo: 192.168.1.1. O enderezo IP atribúese a un dispositivo de forma única, polo que cada dispositivo ten un enderezo IP diferente. O enderezo IP úsase para identificar o dispositivo nunha rede e enviarlle datos.