Política de privacidade

O Titular infórmao sobre a súa Política de Privacidade en canto ao tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios que se poidan recoller durante a navegación polo Sitio Web: https://19216811.te

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como das condicións incluídas na  aviso legal.

Identidade responsable

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o titular aplicará os seguintes principios que cumpren cos requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular requirirá sempre o consentimento para o tratamento dos datos persoais, que poderá ser para unha ou varias finalidades concretas sobre as que o Titular informará previamente ao Usuario con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para a finalidade ou finalidades para as que se solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para a finalidade ou fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso das subscricións, o titular revisará periódicamente as listas e eliminará os rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados de forma que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade.
  O propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar polo sitio web non é necesario proporcionar ningún dato persoal.

deber

O propietario infórmalle que en relación cos seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicitar acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou eliminación.
 • Solicita a limitación do seu tratamento.
 • Opor tratamento.

Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é de carácter persoal polo que debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que supón que calquera cliente, abonado ou colaborador que en calquera momento facilitou os seus datos, poderá poñerse en contacto co Titular e solicitar información. sobre os datos que tivo almacenados e como se obtiveron, solicitar a súa rectificación, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a supresión dos devanditos datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos, deberá enviar a súa solicitude xunto cunha fotocopia do DNI ou equivalente ao enderezo electrónico:[protexido por correo electrónico]

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar para fins administrativos, legais ou de seguridade.

Ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen viola o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando se conecta ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, subscríbete ao seu boletín informativo, está a proporcionar información persoal da que o propietario é responsable. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, acepta que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por - David DeLano - só como se describe nas páxinas:

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:

Existen outras finalidades coas que o Titular trata os datos persoais:

 • Garantir o cumprimento das condicións establecidas na páxina de Aviso Legal e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden ao Sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación do usuario. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no ordenador do Usuario ao navegar pola Web cuxas características e finalidade se detallan na páxina de política de cookies.

Seguridade de datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, uso indebido, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

Os seus datos poderán incorporarse a un ficheiro de lista de correo, do que o Titular é responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que o Titular adopta todas as medidas de seguridade necesarias e garante que os datos persoais só serán utilizados para os fins indicados.

O Titular informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, agás que a devandita cesión de datos estea cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun responsable. de tratamento. Neste último caso, a cesión de datos ao terceiro só se realizará cando o Titular conte co consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos requirirase o consentimento do Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden conter contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se visitase o outro sitio web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, usar cookies, incorporar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código.

política de cookies

Para que este sitio web funcione correctamente cómpre empregar cookies, que é información que se almacena no seu navegador web.

Podes consultar toda a información relacionada coa política de recollida e tratamento de cookies na páxina de política de cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é:

 • O consentimento do interesado.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o propietario son:

 • Datos de identificación.
 • Non se procesan categorías de datos especialmente protexidas.

Conservación dos datos persoais

Os datos persoais facilitados ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics é un servizo de análise web prestado por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
  Google Analytics usa "cookies", que son ficheiros de texto situados no seu computador, para axudar ao propietario a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o uso do sitio web (incluída a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores dos Estados Unidos.
  Máis información en: https://analytics.google.com
 • Google AdSense é un conxunto de servizos de publicidade proporcionados por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
  AdSense utiliza cookies para mellorar a publicidade, orientar a publicidade en función do contido relevante para os usuarios e mellorar os informes de rendemento das campañas.
  Máis información en: https://www.google.com/adsense

Podes ver como Google xestiona a privacidade con respecto ao uso de cookies e outra información na páxina Política de privacidade de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies empregadas por Google e os seus colaboradores e toda a información relacionada co seu uso de cookies publicitarias en:

Navegación web

Ao navegar polo sitio web pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír o enderezo IP, a xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden utilizar para identificarlo.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics.
 • Google AdSense.

O propietario utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento de datos persoais que leven a cabo as páxinas web ás que se pode acceder a través dos distintos enlaces que contén o Sitio Web.

Precisión e veracidade dos datos persoais

Comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e actuais, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do Sitio Web, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos enviados ao Sitio Web, exonerando ao Titular de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do Sitio Web, declaras ter sido informado das condicións en materia de protección de datos persoais, aceptas e consentis o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para os fins indicados nesta Política de Privacidade.

Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín ou facer comentarios neste sitio web, debe aceptar esta política de privacidade.

Cambios na política de privacidade

O propietario resérvase o dereito de modificar esta política de privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria.

Estas políticas estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.