Como usar a configuración VPN do teu enrutador

4.8 / 5 - (5 votos)

Como usar a configuración VPN do teu enrutador

1. Abre un navegador web e vai á páxina de inicio de sesión do enrutador.

2. Escriba o nome de usuario e o contrasinal.

3. Fai clic na ligazón "Configuración" da barra de menú.

4. Fai clic na ligazón "VPN" na barra de menú.

5. Fai clic no botón "Engadir" na parte inferior da páxina.

6. Introduza o nome da VPN, o tipo de conexión (PPTP, L2TP ou IPSec) e o servidor.

7. Fai clic no botón "Engadir" na parte inferior da páxina.

8. Introduza o nome de usuario e o contrasinal.

9. Fai clic no botón "Gardar" na parte superior da páxina.

10. Fai clic no botón "Aceptar" na parte inferior da páxina.

Como funciona unha VPN

Unha VPN (Virtual Private Network) é unha rede privada virtual que se utiliza para conectar dous ou máis dispositivos a través dunha rede pública, como Internet. VPN ofrece unha conexión segura e cifrada entre dispositivos, o que permite aos usuarios acceder aos datos e aos recursos compartidos na rede de forma segura. A VPN tamén se pode usar para acceder a servizos e recursos xeorestrinxidos, como o contido de Netflix doutros países.

Como configurar unha VPN no teu enrutador

As redes privadas virtuais (VPN) son unha forma segura de conectar dous ordenadores nunha LAN a través dunha rede pública, como Internet. A VPN proporciona unha conexión segura entre ordenadores, o que significa que toda a información que viaxa a través da VPN está cifrada.

Para configurar unha VPN no seu enrutador, siga estes pasos:

1. Inicie sesión no seu enrutador e busque a sección de configuración da VPN.

2. Cree unha nova conexión VPN.

3. Introduza o nome da conexión, o tipo de VPN (PPTP, L2TP ou IPSec) e o enderezo IP do servidor VPN.

4. Introduza o nome de usuario e o contrasinal.

5. Introduza a configuración de rede do seu ordenador e busque a sección de conexións de rede.

6. Cree unha nova conexión de rede e escolla a opción de conexión VPN.

7. Introduza o nome da conexión, o tipo de VPN (PPTP, L2TP ou IPSec) e o enderezo IP do servidor VPN.

8. Introduza o nome de usuario e o contrasinal.

9. Fai clic en "Conectar" para iniciar a conexión VPN.

Beneficios de usar unha VPN

As principais vantaxes de usar unha VPN son:

– Privacidade: unha VPN cifra o tráfico do teu ordenador, facéndoo invisible para as miradas indiscretas.

– Seguridade: unha VPN proporciona unha conexión segura a través dunha rede pública, o que dificulta que os piratas informáticos accedan aos teus datos.

– Acceso a contido restrinxido: algúns sitios web e servizos están bloqueados nalgúns países. Cunha VPN, podes acceder a todo o contido que queiras.

- Aforro de cartos: unha VPN permítelle acceder a contido de streaming de pago como Netflix, Hulu e HBO sen pagar unha fortuna.

Preguntas frecuentes sobre VPN

As preguntas máis frecuentes sobre as VPN son:
• Que é unha VPN?
• Por que necesito unha VPN?
• Como funciona unha VPN?
• Cal é a mellor VPN para min?
• Por que algunhas VPN son gratuítas?
• Que é unha IP fixa?
• Por que necesito unha IP fixa?
• Como podo obter unha IP fixa?

Unha VPN (Virtual Private Network) é unha rede privada que se pode usar para conectar dous ordenadores de forma segura a través dunha rede pública, como Internet. VPN ofrece unha conexión segura a través de Internet, o que permite aos usuarios acceder aos recursos internos da empresa desde calquera lugar.

Os principais motivos para usar unha VPN son a seguridade e a privacidade. Unha VPN proporciona unha conexión segura a través de Internet, o que permite aos usuarios acceder aos recursos internos da empresa desde calquera lugar. A VPN tamén protexe os datos transmitidos a través de Internet, o que dificulta que os hackers intercepten estes datos.

A VPN funciona mediante unha clave secreta para cifrar os datos que se transmiten pola rede. Isto dificulta que os hackers intercepten estes datos. A chave secreta utilízase para cifrar os datos antes de que se transmitan pola rede e descífrase despois de que chegan ao destino.

Non todas as VPN son iguais. É importante que elixas unha VPN axeitada ás túas necesidades. Hai unha gran variedade de VPN dispoñibles, incluíndo VPN gratuítas e VPN de pago.

Unha IP fixa é un enderezo IP que se asigna permanentemente a un ordenador. A maioría das IP están asignadas de forma dinámica, o que significa que o enderezo IP pode cambiar en calquera momento. Unha IP fixa é útil para as empresas que queren asignar un enderezo IP estable a un ordenador no estranxeiro.

Para obter unha IP fixa, cómpre utilizar un servizo VPN. O servizo VPN asigna unha IP fixa a un ordenador de forma permanente. Isto permite ás empresas acceder aos recursos internos da empresa desde calquera lugar.