aviso legal

Identificación e titularidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos:

Propósito

O propósito do sitio web é: Axudar á xente a atopar o camiño do router.

Condicións de uso

A utilización do Sitio Web outorgalle a condición de Usuario, e implica a plena aceptación de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Se non está de acordo con todas e cada unha destas cláusulas e condicións, absténgase de utilizar o Sitio Web.

O acceso ao Sitio Web non implica, en ningún caso, o inicio dunha relación comercial co Titular.

A través do Sitio Web, o Titular facilita o acceso e uso de diversos contidos que o Titular e/ou os seus colaboradores teñan publicados a través de Internet.

Para tal efecto, está obrigado e comprométese a NON utilizar ningún dos contidos do Sitio Web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poderá danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso dos contidos, equipos ou documentos informáticos, ficheiros e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propiedade ou contratado polo Titular, outros usuarios ou calquera usuario de Internet.

Medidas de seguridade

Os datos persoais que proporcione ao Titular poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente ao Titular, quen asume todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nelas. de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos.

Non obstante, debes ter en conta que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, o propietario non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e arquivos contidos nel, aínda que o propietario pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade adecuadas para evitar a presenza destes elementos nocivos.

Tratamento de datos persoais

Podes consultar toda a información relacionada co tratamento dos datos persoais recollidos polo Titular na páxina de Política de privacidade.

Arquivos

O Titular obtivo a información, contidos multimedia e materiais incluídos no Sitio Web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para garantir que a información contida sexa correcta, o Titular non garante que sexa exacta. , completo ou actualizado. O Titular declina expresamente calquera responsabilidade por erros ou omisións na información contida nas páxinas do Sitio Web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do Sitio Web calquera contido ilícito ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou vulneren os dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos do Sitio Web teñen carácter meramente informativo e en ningún caso deben ser utilizados ou considerados como oferta de venda, solicitude de oferta de compra ou recomendación para realizar calquera outra operación, salvo indicación expresa.

O Titular resérvase o dereito de modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido do Sitio Web, as ligazóns ou a información obtida a través do Sitio Web, sen necesidade de previo aviso.

O Titular non se fai responsable dos danos que poidan derivarse do uso da información do Sitio Web.

política de cookies

Podes consultar toda a información relacionada coa política de recollida e tratamento de cookies na páxina de política de cookies.

Ligazóns a outros sitios web

O Titular poderá facilitarlle o acceso a sitios web de terceiros mediante ligazóns coa única finalidade de informar sobre a existencia doutras fontes de información en Internet nas que poida ampliar os datos ofrecidos no Sitio Web.

Estes enlaces a outros sitios web non implican en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que visite as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que o Titular non se fai responsable do contido dos sitios enlazados nin do resultado conseguir seguindo as ligazóns. Así mesmo, o Titular non se fai responsable das ligazóns situadas nos sitios web vinculados aos que proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Titular e o propietario do sitio onde se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accede a un sitio web externo desde unha ligazón que atope no sitio web, debe ler a propia política de privacidade do outro sitio web, que pode ser diferente da deste sitio web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos reservados.

Todo acceso a este Sitio Web queda suxeito ás seguintes condicións: queda expresamente prohibida a reprodución, almacenamento permanente e difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña unha finalidade pública ou comercial sen o previo consentimento expreso por escrito do Titular.

Limitación de responsabilidade

O Titular declina calquera responsabilidade en caso de interrupcións ou mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, o Titular non se fai responsable dos fallos na rede, perdas de negocio derivadas das devanditas caídas, suspensións temporais da enerxía eléctrica ou calquera outro tipo de dano indirecto que puidese ocasionar por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións en función da información incluída no Sitio Web, o Titular recomenda que comprobe e contraste a información recibida con outras fontes.

Dereito de exclusión

O Titular resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao Sitio Web e aos servizos ofrecidos sen previo aviso, a petición propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran algunha das condicións do presente Aviso Legal.

Xurisdicción

O presente aviso legal réxese integramente pola lexislación española.

contacto

Se tes algunha dúbida sobre este Aviso Legal ou queres facer algún comentario sobre o sitio web, podes enviar un correo electrónico ao enderezo: [protexido por correo electrónico]