Προεπιλεγμένοι δρομολογητές κωδικών πρόσβασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα διαχείρισης του δρομολογητή σας, πρέπει να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Ακολουθούν τα προεπιλεγμένα στοιχεία σύνδεσης για τις πιο δημοφιλείς εταιρείες δρομολογητών.

Σημείωση: Εάν μια διεύθυνση IP σύνδεσης δεν φορτωθεί/επιβραδυνθεί, ο δρομολογητής σας μπορεί να υποστηρίζει διαφορετική IP. Για παράδειγμα, ναι 192.168.1.1 δεν δουλεύει, προσπάθησε - 192.168.0. 1 , 10.0.0.1 o 192.168.1.254

Μάρκα ηλεκτρονική διεύθυνση χρήστη Κωδικός
TP-Link http://192.168.0.1 διαχειριστής διαχειριστής
D-Link http://192.168.0.1 διαχειριστής διαχειριστής
Netgear http://192.168.0.1 διαχειριστής κωδικό πρόσβασης
Linksys http://192.168.1.1 διαχειριστής διαχειριστής
3Com http://192.168.1.1 διαχειριστής διαχειριστής
Belkin http://192.168.2.1 διαχειριστής διαχειριστής
BenQ http://192.168.1.1 διαχειριστής διαχειριστής
Movistar http://192.168.1.254 διαχειριστής Μιχαήλ Άγγελος
Digicom http://192.168.1.254 διαχειριστής κωδικό πρόσβασης
Digicom http://192.168.1.254 διαχειριστής Μιχαήλ Άγγελος
Sitecom http://192.168.0.1 διαχειριστής διαχειριστής
Sitecom http://192.168.0.1 διαχειριστής διαχειριστής
Thomson http://192.168.1.254 διαχειριστής χρήστη
Ρομποτική των ΗΠΑ http://192.168.1.1 διαχειριστής διαχειριστής