Εγκαταστήστε το DLNA σε Βήματα και εντολές Linux

dlan διακομιστή linux config

Η DLNA (Digital Living Network Alliance) είναι μια ένωση κατασκευαστών ηλεκτρονικών ειδών και υπολογιστών που συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα είδος συμβατού προτύπου για όλα τα συστήματά τους. Το DLNA επιτρέπει σε διαφορετικές συσκευές μέσα στο ίδιο δίκτυο να διασυνδέονται για να μοιράζονται διαφορετικό περιεχόμενο. Το πλεονέκτημα που μπορεί να προσφέρει είναι η εύκολη εγκατάσταση και η ευελιξία. … Για ενημέρωση