Λίστα ιδιωτικών διευθύνσεων IP

Οι ιδιωτικές διευθύνσεις IP είναι αυτές που χρησιμοποιούνται σε εσωτερικά δίκτυα, δηλαδή δίκτυα που βρίσκονται στον ίδιο οργανισμό. Μέσα σε αυτά τα δίκτυα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι διευθύνσεων IP, αν και οι πιο συνηθισμένοι είναι οι διευθύνσεις IPv4. Παρακάτω σας αφήνουμε μια λίστα με τις ιδιωτικές IP που χρησιμοποιούνται περισσότερο μέχρι στιγμής από εταιρείες και υλικό.