Списък с частни IP адреси

Частните IP адреси са тези, които се използват във вътрешни мрежи, тоест мрежи, които са в рамките на една и съща организация. В тези мрежи могат да се използват различни типове IP адреси, въпреки че най-често срещаните са IPv4 адреси. По-долу ви оставяме списък с частни IP адреси, най-използвани досега от компании и хардуер.