Влезте в уеб интерфейса на рутера

Оценете тази публикация

Влезте в уеб интерфейса на рутера в Ips: 192.168.1.1 o 192.168.л.254

1. Въведете потребителското име и паролата в прозореца за вход.

2. Щракнете върху бутона Вход.

3. Ще се отвори уеб интерфейсът на рутера.

4. Можете да използвате този интерфейс, за да направите различни настройки на рутера.

5. За да излезете, щракнете върху бутона Изход.

Променете паролата на уеб интерфейса на рутера

За да промените паролата за уеб интерфейса на рутера, първо отидете на страницата за администриране на рутера. След това намерете раздела за парола и променете паролата по подразбиране. Накрая запазете промените и затворете страницата за администриране.

Конфигурирайте уеб интерфейса на рутера за отдалечен достъп

– Влезте в рутера.
– Достъп до раздела за конфигурация.
– Потърсете опцията за отдалечен достъп.
– Активирайте опцията.
– Въведете потребителското име и паролата.
– Запазете промените.

Възстановете уеб интерфейса на рутера до фабричните настройки по подразбиране

1) Свържете се с рутера с помощта на уеб браузър

2) Въведете настройките на рутера

3) Възстановете уеб интерфейса на рутера до фабричните настройки по подразбиране